Rondleiding

Schuur

Bij  

aankomst  

in  

de  

schuur  

(skuorre)  

ziet  

u  

het

jongvee   

in   

de   

voormalige   

hooivakken   

staan.

Dit  

project  

is  

samen  

met  

“It  

Frysk  

Boerespul”

gerealiseerd.   

Zo   

is   

het   

mogelijk   

gemaakt,   

dat

een   

eigentijds   

agrarisch   

bedrijf   

goed   

valt   

te

combineren  

met  

het  

in  

stand  

houden  

van  

een

historisch bedrijfspand.

Daarnaast  

ziet  

u  

oude  

machines  

op  

de

zolder  

staan  

en  

gaat  

u  

via  

de  

kaaspers

van 1864 naar de oude stal (bûhús).

Stal

Hier  

kan  

men  

zien  

waar  

de  

koeien

vroeger   

werden   

gemolken.   

Na   

veel

gebruiksvoorwerpen  

met  

de  

daarbij

behorende   

verhalen,   

komt   

u   

langs

het   

bûthúsbankje,   

in   

het   

gedeelte

waar de kalveren zijn.

Voordat  

u  

in  

het  

woongedeelte  

komt,

ziet   

u   

in   

de   

tuin   

de   

Soldaat   

van

Barrahûs    

staan.    

Aan    

deze    

soldaat

is    

een    

sage    

verbonden    

die    

zich

afspeelde op de boerderij.

Keuken

Dan  

is  

er  

in  

de  

keuken  

gelegenheid

om  

aan  

de  

ouderwetse  

boerentafel

een  

kop  

koffie  

of  

thee  

te  

drinken

met  

eigen  

gemaakte  

cake.  

Tijdens

deze  

pauze  

wordt  

het  

één  

en  

ander

verteld  

over  

de  

keuken  

met  

daarin

de schouw en de bedstee.

Pronkkamer

In  

het  

voorhuis  

is  

de  

pronkkamer

(pronkkeamer),    

waar    

men    

het

gevoel   

krijgt   

even   

voornaam   

te

zijn.  

Hier  

wordt  

ook  

iets  

verteld

over de trouw en rouw tradities.

Kelder

Onder   

de   

pronkkamer   

zit   

de   

kelder

(molkenkelder)  

die  

vroeger  

belangrijk

was   

voor   

het   

afromen   

van   

de   

melk

uit   

de   

koperen   

aarden.   

Deze   

aarden

ziet  

u  

hier  

en  

nog  

veel  

meer  

gebruiks-

voorwerpen   

die   

nodig   

waren   

op   

de

boerderij.

Woonkamer

In   

de   

woonkamer   

(húskeamer),   

waar

de  

kolenkachel  

winters  

brandt,  

staat  

de

bijzonder   

ingerichte   

kabinetkast   

met

allerlei    

leuke    

voorwerpen    

en    

oude

kleren.

Het zal u verbazen hoe bijzonder

het is om op een agrarisch bedrijf

het oude en het nieuwe samen te

ervaren.

De rondleiding is geschikt voor

zowel individueel als voor groepen.

De kosten zijn € 5,00 per persoon

inclusief koffie of thee.

Rondleiding

Schuur

Bij  

aankomst  

in  

de  

schuur  

(skuorre)  

ziet  

u  

het

jongvee  

in  

de  

voormalige  

hooivakken  

staan.

Dit  

project  

is  

samen  

met  

“It  

Frysk  

Boerespul”

gerealiseerd.  

Zo  

is  

het  

mogelijk  

gemaakt,  

dat

een  

eigentijds  

agrarisch  

bedrijf  

goed  

valt  

te

combineren  

met  

het  

in  

stand  

houden  

van  

een

historisch bedrijfspand.

Daarnaast  

ziet  

u  

oude  

machines  

op  

de

zolder  

staan  

en  

gaat  

u  

via  

de  

kaaspers

van 1864 naar de oude stal (bûhús).

Stal

Hier  

kan  

men  

zien  

waar  

de  

koeien

vroeger   

werden   

gemolken.   

Na   

veel

gebruiksvoorwerpen  

met  

de  

daarbij

behorende   

verhalen,   

komt   

u   

langs

het   

bûthúsbankje,   

in   

het   

gedeelte

waar de kalveren zijn.

Voordat  

u  

in  

het  

woongedeelte  

komt,

ziet   

u   

in   

de   

tuin   

de   

Soldaat   

van

Barrahûs    

staan.    

Aan    

deze    

soldaat

is    

een    

sage    

verbonden    

die    

zich

afspeelde op de boerderij.

Keuken

Dan  

is  

er  

in  

de  

keuken  

gelegenheid

om  

aan  

de  

ouderwetse  

boerentafel

een  

kop  

koffie  

of  

thee  

te  

drinken

met  

eigen  

gemaakte  

cake.  

Tijdens

deze  

pauze  

wordt  

het  

één  

en  

ander

verteld  

over  

de  

keuken  

met  

daarin

de schouw en de bedstee.

Woonkamer

In   

de   

woonkamer   

(húskeamer),   

waar

de  

kolenkachel  

winters  

brandt,  

staat  

de

bijzonder   

ingerichte   

kabinetkast   

met

allerlei    

leuke    

voorwerpen    

en    

oude

kleren.

Pronkkamer

In  

het  

voorhuis  

is  

de  

pronkkamer

(pronkkeamer),    

waar    

men    

het

gevoel   

krijgt   

even   

voornaam   

te

zijn.  

Hier  

wordt  

ook  

iets  

verteld

over de trouw en rouw tradities.

Kelder

Onder   

de   

pronkkamer   

zit   

de   

kelder

(molkenkelder)  

die  

vroeger  

belangrijk

was   

voor   

het   

afromen   

van   

de   

melk

uit   

de   

koperen   

aarden.   

Deze   

aarden

ziet  

u  

hier  

en  

nog  

veel  

meer  

gebruiks-

voorwerpen   

die   

nodig   

waren   

op   

de

boerderij.

Het zal u verbazen hoe bijzonder

het is om op een agrarisch bedrijf

het oude en het nieuwe samen te

ervaren.

De rondleiding is geschikt voor

zowel individueel als voor groepen.

De kosten zijn € 5,00 per persoon

inclusief koffie of thee.