150 jaar

Ald Barrahûs

De boerderij is in 1867 gebouwd,

gelijktijdig met de naastgelegen

spoorlijn Leeuwarden - Zwolle.

Ter gelegenheid van dit jubileum

werd er op zaterdag 1 april 2017 

een museumdag georganiseerd.

Op deze dag kon men de

fotoreportage “150 jaar Ald

Barrahûs” bekijken en vonden er

diverse activiteiten in oude stijl

plaats.

 

150 jaar

Ald Barrahûs

De boerderij is in 1867 gebouwd,

gelijktijdig met de naastgelegen

spoorlijn Leeuwarden - Zwolle.

Ter gelegenheid van dit jubileum

werd er op zaterdag 1 april 2017 

een museumdag georganiseerd.

Op deze dag kon men de

fotoreportage “150 jaar Ald

Barrahûs” bekijken en vonden er

diverse activiteiten in oude stijl

plaats.

 

150 jaar